Publications

SCI, SCI Expanded, SSCI and AHCI

 1. Akyıldız, G., Taşdemir, A., & Ustaoğlu, M. (2015). Paracladius alpicola (Zetterstedt, 1850), A New Chironomid Species for the Turkish Limnofauna. Journal of the Entomological Research Society, 17(3). Retrieved 2015-12-07, from http://entomol.org/journal/index.php?journal=JERS&page=article&op=view&path%5B%5D=921
 2. A İdil Çakıroğlu, Ü Nihan Tavşanoğlu, Eti E Levi, Thomas A Davidson, Tuba Bucak, Arda Özen, Gürçay K Akyıldız, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu, “Relatedness between contemporary and subfossil cladoceran assemblages in Turkish lakes”, Journal of Paleolimnology, 52(4): 367-383, 2014.
 3. Gurcay K. Akyildiz, Mustafa Duran, Ümmühan Aslan, Seval Özcan “Juvenile growth rate equation for the freshwater gammarid Gammarus roeseli”Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie,2014: ISSN 1863-9135
 4. Gurcay K. Akyildiz, Mustafa Duran “Preliminary Results on Development of a Chironomid-Based Mean July Air Temperature Inference Model for the Turkish Lakes Acta Zool. Bulg.,4, 2012: 175-186
 5. Recep Bakır, Gürçay Kıvanç Akyıldız, Mustafa Duran “A New Chironomid Genus from Gerede (Bolu, Turkey); Phaenopsectra Kieffer, 1921 (Diptera, Chironomidae)”, J. Entomol. Res. Soc., 14(1): 53-57, 2012
 6. Mustafa Duran, Gurcay K. Akyildiz, “Evaluating Benthic Macroinvertebrate Fauna and Water Quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey”. Acta Zool. Bulg., 63 (2), 2011: 169-178
 7. Ozdemir A., Duran M., Akyildiz G. K., Sen A., “EROD and Methallothionein in Limnodrilus prfundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure in the Çürüksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY”. Desalination and Water Treatment. 26 (2011) 98-103
 8. M. Duran, Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, “Antimony and heavy metal accumulation in some plants in the Yesilirmak River near the Sb-mining area Tokat, North Turkey”. Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 3, 1971-1974, 2009
 9. M. Duran, Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, “Antimony and heavy metals accumulation in some macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) near the Sb-mining area.” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 78:395–399 2007

International (Full Text)

 1. Ozdemir, A., Duran, M., Akyildiz, G. K., Sen, A. (2009) EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an Indicator of Pollution Exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY, International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment Workshop II Environment Proceedings, 197-203.

International (Abstract, Poster)

 1. Akyildiz, G. K., Duran, M. (2012) Preliminary Results on Development of Chironomid Based Summer Surface Water Temperature Inference Model For The Turkish Lakes, International Conference On Zoology, Hissar-Bulgaria, 56-56.
 2. Akyildiz, G. K., Duran, M. (2012) Preliminary results on subfossil chironomid training set from Turkey , 18th International Symposium on Chironomidae, Trondheim-Norway, 10-10.
 3. Ozdemir, A., Akyildiz, G. K., Sen, A., Duran, M. (2008) Determination of Heavy metals in Water, Sediment and Chironomus thummi (Diptera, non-biting midges) of the Curuksu Stream (Denizli), 6th Aegean Analytical Chemistry Days, PPI 146: 208-208.

National (Full Text)

 1. Akyıldız, G. K., Kaska, Y., Ekmekçi, İ., Sarı, F., Özdemir, A., Arslan, İ., Şahin, B., Kocamaz, E. (2007) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Rehabilitasyon ve İlk Yardım Merkezi Neleri İçermeli ve Kaplumbağaların Günlük Bakımları Nasıl Yapılmalıdır? 2.Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 149-156.
 2. Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2007) Gökpınar Çayı’nın Büyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 577- 583.
 3. Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A., Urhan, R., Kaska, Y., Düşen, S. (2006) Süleymanlı Yayla Gölü Sucul Faunasına Genel Bir Bakış, Buldan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 595-602.
 4. Düşen, S., Urhan, R., Akyıldız, G. K., Kaska, Y., Duran, M. (2006) Buldan Yöresinin Memeli Hayvanları, Buldan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 357-367.
 5. Duran, M., Akyildiz, G. K., Özdemir, A. (2006) Çal Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış ve Su Kirlilik Derecesinin Değerlendirilmesi,Çal Bölgesi Sempozyumu Bildirileri, 130-134.

National (Abstract, Poster)

 1. Akyıldız, G. K., Duran, M. (2012) Türkiye’de Subfosil Chironomid’ler (Insecta: Diptera) ve TransferFonksiyonu Üzerine Ön Sonuçlar, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, SF-015: 252-252.
 2. Özcan, S., Akyıldız, G. K., Duran, M. (2012) Büyük Menderes Havzasındaki Chironomidae (Insecta: Diptera) Larvalarının Ekolojik İsteklerinin Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, PF-033:1148-1148.
 3. Aslan, Ü., Akyıldız, G. K., Duran, M. (2012) Laboratuvar koşullarında Chironomus riparius agg.’ın (Diptera: Chironomdiae) hayat döngüsü ve pupal kılıf (Exuviae) teşhisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, PF-011:1129-1129.
 4. Özdemir, A., Duran, M., Akyıldız, G. K., Şen, A. (2010) Kirliliğin Limnodrilus profundicola’da (Oligochaeta) AChE ve MT Kullanılarak İzlenmesi, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ULSS40, 23-23 .
 5. Akyıldız, G. K., Bakır, R., Duran, M. (2010) Fosil Chironomidae Larvalarının Kafa Kapsülleri Kullanılarak Teşhis Yöntemleri, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ULSP13, 66-66.
 6. Akyıldız, G.K., Özdemir, A., Duran, M., Bakır, R., Şen, A. (2010) Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, PF-026, 868-869.
 7. Duran, M., Akyıldız, G. K., Karaağaç, F., Eksen, C. (2008) Gammarus roeseli (L.)’nin Büyüme Oranının Laboratuvarda Araştırılması, 19. Ulusal Biyoloj Kongresi, PZ133, 532-533.
 8. Duran, M., Akyıldız, G. K., Çelik, G., Bakır, R., Avcı, H., Metin, H. (2008) Bentik Omurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının Karşılaştırılması, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, PZ127, 530-530.
 9. Duran, M., Akyıldız, G. K., Hünder, S., Ekim, M., Çakı, Ö., Özcan, S. (2008) Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Bentik Omurgasızları, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, PZ125, 529-529.
 10. Akyıldız, G. K., Duran, M., Karasu, P., Aktaş, D., Aslan, Ü., Polat, S. (2008) Aras Nehri (ığdır) Bentik Omurgasız Faunası, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, PZ126, 529-529.
 11. Akyıldız, G. K., Duran, M. (2008) Büyük Menderes Nehri’nin (Denizli) Biyolojik İzlenmesi, III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ULS74, 86-86.
 12. Avcı, H., Metin, H., Çelik, G., Bakır, R., Duran, M., Akyıldız, G.K. (2007) Gökpınar (Denizli) Çayı’nın Chironomidae (Diptera: Insecta) Faunası, 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 34-34.
 13. Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2006) Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehrinin Taban Büyük Omurgasız Canlıları Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi Hakkında Ön Bir Çalışma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 309-309.

Book Chapters

 1. Duran, M., Akyıldız, G. K., (2012) Su Kalitesi ve İzleme Çalışması, Büyük Menderes Havza Atlası, TUT Ajans, ISBN: 978-605-62927-1-2, 138 – 147

Requested Reports

 1. Büyük Menderes Havzası Biyolojik İzlemesi ve Su Kalitesi Raporu, WWF-Türkiye, 2012, 81s.
 2. Büyük Menderes Havzası Biyoçeşitlilik Raporu, WWF-Türkiye, 2012, 59s.